Kvalitet framför Kvantitet

Vi vill inte vara som många andra mäklarbyråer där det höga tempot får styra, där mängden uppdrag får stå emot hög kvalitet. Därför väljer vi att inte ta på oss för många uppdrag. Det medför att vi har tid för varje kund och för varje uppdrag, vilket i sin tur innebär mer tid för projektering, faktainsamling, fotografering, extra visningar samt att det även främjar ett trevligare arbetsklimat.